HİZMETLERİMİZ

Mekanik Tesisat, Dizayn, Projelendirme ve Müşavirlik

 • Isıtma Sistemleri
 • Soğutma Sistemleri
 • İklimlendirme Sistemleri
 • Yangın Sistemleri
 • Sıhhi Tesisat Sistemleri
 • Shop-Drawing
 • 3 Boyutlu Tasarım
 • Revit Projelendirme
 • Mekanik Oda Çözümleri
 • Yangın Hidrolik Hesapları (Omnicadd)
 • Müşavirlik

Eğitimlerimiz;

 • Mekanik Tesisat Genel Eğitimler
 • Revit Kursları
 • Online Eğitimler

Value Engineering / Değer Mühendisliği

Uzman ekibimizle yatırımların maliyetlerini analiz edip optimum çözümler üretiyoruz.

 

Bugünkü ekonomik koşullar maliyet denetiminin tasarımın ilk aşamalarından başlayarak projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Tasarım tamamlandıktan sonra yapım aşamasında yapılan herhangi bir değişiklik proje maliyetini ve süresini büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle tasarım aşamasında projenin iyi irdelenmesi ve mümkün olan bütün alternatiflerin düşünülmesi optimum maliyeti elde etmek açısından önemlidir, Kalite, maliyet ve zaman proje sahibinin en çok ilgilendiği üç faktördür. Genellikle projenin en iyi kalitede, en düşük maliyette ve en kısa sürede tamamlanmış olması istenir. Uygulanmakta olan geleneksel maliyet kontrol ve planlama yöntemleri ile bina maliyetini azaltmak mümkün olmakla birlikte, proje sahibi düşük maliyete karşılık kalitenin de düşük olmasından şikayet etmektedir.

Değer mühendisliği disiplin gerektiren bir grup çalışması olup bina elemanlarının fonksiyonları üzerinde yoğunlaşarak maliyeti kaliteyi etkilemeden azaltmayı amaçlar. Böylece kullanım, kalite, estetik ve ihtiyacı etkilemeyen gereksiz harcamalar bina maliyetine katılmamış olur. Bunu yaparken de yalnızca ilk yatırım maliyeti değil işletme maliyeti de önem kazanmaktadır. Değer mühendisliği, tasarım ve inşaatın her safhasında uygulanabildiği gibi yapılan araştırmalar göstermiştir ki özellikle tasarım safhasında uygulanıldığında en büyük kazancı elde etmek mümkündür. Yapım safhasında uygulanması halinde elde edilen kazanç az olmasına rağmen müteahhitti bu konuda düşünmeye ittiğinden önem kazanmaktadır. Bu nedenle inşaat sektörünün değer mühendisliğini gözardı etmesi düşünülemez.

Value Engineering’in kazanımları nelerdir?

 • Gereksiz maliyetleri önlemek;
 • Elde olan para, malzeme, insan kaynaklarını verimli ve etkili kullanmak;
 • Zamanı etkin kullanarak, yapım süresini azaltmak;
 • Kaliteyi artırmak;
 • Yapı güvenliğini sağlamak;
 • Yapının uzun ömürlü olmasını sağlamak;
 • Personel yeteneklerini takım çalışması, yaratıcılık, uyum gibi psikolojik tekniklerle ortaya çıkarmak;
 • Müşteri için değer içeren ve içermeyen fonksiyonları tespit ederek, gerekli (değerli) olanları sürece eklemek, gereksiz (değersiz) olanları süreçten çıkarmak;
 • Ürün geliştirme sürecini hızlandırmak;
 • Tasarım gereksinimlerini iyileştirmek,
 • Üretim maliyetini ve riskini azaltmak;
 • Kazanç önerileri geliştirmek;
 • Pazar payını artırmak;
 • Zor ve şaşırtıcı problemlere çözüm bulmak;
 • Takım çalışmasından ve çalışanların katılımından yararlanmak;
 • Kalite ve üretkenliği artırmak;
 • İşletme giderlerini ve maliyetleri düşürmek;
 • Fark edilmemiş gelişim fırsatlarını bulma ve işletme kaynaklarını en uygun şekilde kullanılmasına sağlamak (Wixson, 2001)